Дослідження впливу архітектури на можливості, вартість та швидкодію системи Data Lake

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Хованський, О. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єктом дослідження є залежність можливостей та вартості озера даних в залежності від постачальника хмарних послуг та обраної архітектури. Метою практики є порівняння швидкості та вартості різних архітектур озера даних на різних провайдерах. Результатом практики є програмна система з мікросервісною архітектурою що дозволяє автоматично розгортати озеро даних, та використовувати його через rest api.
Опис
Ключові слова
великі дані, озеро даних, aws, gcp, google data studio, мікросервісна архітектура
Цитування
Хованський О. О. Дослідження впливу архітектури на можливості, вартість та швидкодію системи Data Lake : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 121 – Інженерія програмного забезпечення / О. О. Хованський ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 61 с.