Розвиток підприємницької діяльності в умовах нової парадигми менеджменту

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Автори
Бутенко, Д.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Baltic International Academy
Анотація
Розглянуто історію розвитку сучасного менеджменту. Встановлено вплив використання різних підходів до менеджменту на розвиток підприємницької діяльності. Виділено риси існуючих парадигм менеджменту. Викладено результати досліджень формування новітньої парадигми менеджменту. Надано рекомендації щодо вибору моделі управління підприємницькою діяльністю в залежності від рівня розвитку менеджменту в країні. // The history of development of modern management is considered. The influence of different approaches to management on the development of entrepreneurial activity is established. The features of existing management paradigms are highlighted. The results of researches on the formation of a modern management paradigm are presented. Recommendations on choosing a model of management of entrepreneurial activity are given depending on the level of development of management in the country.
Опис
Ключові слова
менеджмент, парадигма менеджменту, підприємницька діяльність, управління, management, management paradigm, business
Цитування
Бутенко Д. Розвиток підприємницької діяльності в умовах нової парадигми менеджменту / Д. Бутенко // Підтримка підприємництва та інноваційної економіки в праві ЄС, Латвії та України: I Міжнароднa міжгалузевa конференція, 7 груд. 2018 р. – Рига: Baltic International Academy, 2018 р. – С. 65–69.