Використання апарату загальної теорії систем для управління інформатизацією державних організацій

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2005
Автори
Євланов, М. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Розроблено формальне представлення метамоделі інформаційної системи як відкритої системи. Дані метамоделі визначають послідовність виконання процесів аналізу предметної області, синтезу забезпечувальних комлдексів, модернізації чи розвитку експлуатованої системи. A formal representation of the meta-model of the information system as an open system was developed. These meta-models determine the sequence of implementation of the analysis of the subject area, the synthesis of security komdeksov, modernization or development of the exploited system.
Опис
Ключові слова
інформаційна система, метамодель, забезпечувальний комплекс, система об’єктів
Цитування
Євланов М. В. Використання апарату загальної теорії систем для управління інформатизацією державних організацій // Вісник Академії митної служби України. – 2005. – № 2 (26). – С. 77-80.