Публікація:
Реорганізація схеми керування та оптимізація локальної мережі передачі даних

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2022

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Головною вимогою до будинкових локальних мереж є виконання мережею її основної функції - забезпечення користувачам можливості доступу в Інтернет і внутрішнім ресурсам всіх комп'ютерів, що знаходяться в даній мережі. Інші вимоги, такі як продуктивність, надійність, сумісність, керованість та масштабованість, пов'язані з якістю виконання цього основного завдання надання послуг користувачу. У роботі розглянуті базові технології побудови локальних компʼютерних мереж. Проаналізовано існуючу мережу, визначено її основні недоліки та запропоновано шляхи їх вирішення. Для покращення показників адміністрування мережі запропоновано керування трафіком здійснювати за допомогою створення VLAN та DHCP-серверу.

Опис

Ключові слова

локальна комп'ютерна мережа, VLAN, TRIPLE-PLAY, ETHERNET, DHCP

Бібліографічний опис

Ільченко Я. Е. Реорганізація схеми керування та оптимізація локальної мережі передачі даних : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / Я. Е. Ільченко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 77 с.

DOI