Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/9536
Title: Зв’язок торгівлі людьми з корупцією
Other Titles: Связь торговли людьми с коррупцией
Authors: Гладкий, В. В.
Keywords: викривач
corruption
корупція
правоохоронний орган
протидія корупції
противодействие коррупции
коррупция
rule of corruption
corruption crime
counteraction to corruption
subject of a corruption crime
торгівля людьми
торговля людьми
human trafficking
Issue Date: 2019
Publisher: Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Ю. Бугая
Citation: Гладкий В. В. Зв’язок торгівлі людьми з корупцією // Вища освіта – студентська наука – сучасне суспільство: напрями розвитку: матеріали Міжнар. студ. наук.-практ. конф. (Київ, 19 квіт. 2019 р.). Київ: Вид-во Міжнар. наук.-техн. ун-ту ім. акад. Ю.Бугая, 2019. С.85–89.
Abstract: Метою цієї наукової розробки є пояснення існування зв'язку між торгівлею людьми та корупцією з тим, щоб подальші дослідження проблематики запобігання та протидії зазначеним феноменам могли враховувати відповідний зв'язок, що дасть змогу більш ширше осмислювати зазначені явища. /// Целью данной научной разработки является объяснение существования связи между торговлей людьми и коррупцией с тем, чтобы дальнейшие исследования предупреждения и противодействия указанным феноменам могли учитывать соответствующую связь и более шире осмысливать указанные явления.
URI: https://www.researchgate.net/publication/333488768
http://openarchive.nure.ua/handle/document/9536
Appears in Collections:Наукові публікації колег з інших університетів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hladky_VV_2019_10.pdf1.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.