Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/9424
Title: Про побудову послідовних наближень для однієї задачі про вибір моделі міграції в популяційній генетиці
Authors: Границя, Ю.
Колосова, С. В.
Юхименко, В.
Keywords: додатний розв’язок
крайова задача
функція Гріна
двобічні наближення
інваріантний конусний відрізок
угнутий оператор
Issue Date: 2019
Publisher: Друкарня Мадрид
Citation: Границя Ю. Про побудову послідовних наближень для однієї задачі про вибір моделі міграції в популяційній генетиці / Ю. Границя, С. Колосова, В. Юхименко // Інформаційні системи та технології-2018 : матеріали 7-ї міжнар. наук.-техн. конф., 10-15 вересня 2018 р. – Харків : ТОВ «Друкарня Мадрид», 2018. – С. 105–109.
Abstract: У роботі розглядаються питання про існування, єдиність та можливість побудови послідовних наближень до розв’язку однієї задачі про вибір моделі міграції популяції у генетиці, математичною моделлю якої є крайова задача Діріхле для нелінійного еліптичного рівняння. Дослідження цієї задачі проводиться методами теорії нелінійних операторних рівнянь у напівупорядкованих просторах. Отримано умови, яким повинні задовольняти параметри, що входять у постановку задачі, щоб можна було побудувати послідовні наближення до додатного розв’язку.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/9424
Appears in Collections:Кафедра прикладної математики (ПМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kol_2019.pdf3.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.