Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/8621
Title: Департамент захисту економіки НП України та протидія професійній злочинності в сфері економіки: адміністративно-правовий контекст
Other Titles: Департамент защиты экономики НП Украины и противодействие профессиональной преступности в сфере экономики: административно-правовой контекст
Authors: Гладкий, В. В.
Keywords: викривач
corruption
корупція
правоохоронний орган
протидія корупції
противодействие коррупции
коррупция
rule of corruption
поліція
полиция
Національна поліція
Национальная полиция
Департамент захисту економіки
Департамент защиты экономики
Issue Date: 2019
Publisher: NGO «European Scientific Platform»
Citation: Гладкий В.В. Департамент захисту економіки НП України та протидія професійній злочинності в сфері економіки: адміністративно-правовий контекст // Problems and Achievements of Modern Science: materials of the International scientific-practical conf. (Cork, May 6, 2019). Cork: NGO «European Scientific Platform», 2019. Vol.7. P. 37–44.
Abstract: У доповіді розглядаються окремі питання адміністративно-правового статусу Департаменту захисту економіки Національної поліції України у контексті протидія професійній злочинності в сфері економіки. Формулюються пропозиції з приводу внесення змін до Положення «Про Департамент захисту економіки Національної поліції України», затвердженого Наказом НП України від 7 листопада 2015 р. № 81, що спрямовані на оптимізацію функціонування цього органу публічної служби України. //// В докладе рассматриваются отдельные вопросы административно-правового статуса Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины в контексте противодействие профессиональной преступности в сфере экономики. Формулируются предложения по поводу внесения изменений в Положение «О Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины», утвержденного Приказом НП Украины от 7 ноября 2015 г. № 81, которые направлены на оптимизацию функционирования данного органа публичной службы Украины.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/8621
ISBN: 978-617-7171-80-4
Appears in Collections:Наукові публікації колег з інших університетів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hladky (2019). NatPolice - Cork, Ir.pdf2.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.