Байєсівська класифікація ситуацій в інформаційних системах медичної діагностики

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Автори
Удовенко, С. Г.
Чала, Л. Е.
Шергін, В. Л.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Матеріали 7 Міжн. Наук.-техн. конф. «Інформаційні системи і технології» (ІСТ-17)
Анотація
В доповіді запропоновано класифікатор ситуацій в системах медичної діагностики з використанням байєсівського підходу. Запропонований підхід дозволяє ідентифікувати ситуації, що вимагають прийняття невідкладних заходів, і може бути корисним для створення інтелектуальних систем діагностики критичного призначення.
Опис
The report proposes a classification of situations in systems of medical diagnostics using the Bayesian approach. The proposed approach allows identifying situations requiring urgent action and may be useful for the creation of intelligent diagnostic systems for critical use.
Ключові слова
байєсівський класифікатор, медична діагностика, функція ризику
Цитування
Удовенко С. Байєсівська класифікація ситуацій в інформаційних системах медичної діагностики / С. Г. Удовенко, Л. Е. Чала, В. Л. Шергін // Матеріали 7 Міжн. Наук.-техн. конф. «Інформаційні системи і технології» (ІСТ-17). – Коблево, 2018. – С.80-81