Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/7049
Title: Поняття та оцінка можливостей інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства
Authors: Полозова, Т. В.
Keywords: інноваційно-інвестиційний розвиток підприємства
можливості інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства
розвиток підприємства
інновація
інноваційний розвиток
інвестиційний розвиток
development
methodical toolbox
innovative development
innovative-investment development of the enterprise
estimation
possibility of the development
possibility of the decay
Issue Date: 2015
Publisher: Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Citation: Полозова Т. В. Поняття та оцінка можливостей інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства / Т. В. Полозова / Моделювання процесів в економіці та управлінні проектами з використанням нових інформаційних технологій [Текст] : монографія / за заг. ред. В. О Тімофєєва, І. В. Чумаченко. – Х.: ХНУРЕ, 2015. – С. 110-115.
Abstract: У даному дослідженні запропоновано авторське визначення поняття "інноваційно-інвестиційний розвиток підприємства", під яким слід розуміти процес господарювання, який супроводжується прогресивною динамікою основних техніко-економічних показників, показників ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства, базовою платформою якої є досягнуті найкращі результати за умов раціональної взаємодії усіх складових інноваційно- інвестиційного процесу. Запропоновано для оцінки можливостей інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства використати концепцію можливостей розвитку і можливостей занепаду. Запропоновано інтерпретацію понять можливості інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства та можливості інноваційно-інвестиційного занепаду підприємства.The critical review of the scientific literary sources of estimation of the possibilities innovative-investment development of the enterprise is realized. For estimation of the possibilities innovative-investment development of the enterprise to use the concept of the possibilities of the development and possibilities of the decay is offered. Interpretation notion possibility innovative-investment development of the enterprise and possibility innovativeinvestment decay of the enterprise are offered.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/7049
ISBN: 978-966-659-209-8
Appears in Collections:Кафедра економічної кібернетики (ЕК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Полозова ТВ_2015_с.110-117.pdf298.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.