ІV Студентська міжвузівська науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку термінознавства в Україні»

Немає доступних мініатюр
Дата
2012
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавничо-поліграфічний центр ХНУРЕ
Анотація
У збірнику розкриваються сучасні аспекти дослідження словотвору термінологічної лексики, морфології та синтаксису науково-технічних текстів. Також показані основні тенденції в медіа- та інтернет-комунікаціях, і проаналізовано сучасні проблеми функціонування лексики.
Опис
Ключові слова
термінознавство, компетентність, академічна мобільність, синонімія, абривіатура, професійна лексика
Цитування
ІV Студентська міжвузівська науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку термінознавства в Україні». Зб. матеріалів конференції. – Харків : ХНУРЕ, 2012. – 126 с.