Кафедра українознавства

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 20 з 324
 • Публікація
  Містичний світогляд Г. С. Сковороди
  (ХНУРЕ, 2022) Хамінова, О. О.
  Розглянута тема життєвих поглядів Григорія Сковороди на щастя, працю та життя.
 • Публікація
  Філософія Г. С. Сковороди як орієнтир сьогодення
  (ХНУРЕ, 2022) Чегринець, С. В.
  Згідно до даної теми ми проаналізуємо духовний досвід найцікавішої постаті в історії українського духу, Григорія Сковороду, в контексті проблем людини й усього людства XXI століття
 • Публікація
  «Байки харківські» - сучасний погляд
  (ХНУРЕ, 2022) Соколова, А. М.
  У роботі розглянуто філософську спадщину Г. С. Сковороди і сьогодення на основі його збірки «Байки Харківські».
 • Публікація
  Збереження спадщини Сковороди в сучасних умовах
  (ХНУРЕ, 2022) Уколов, Д. В.
  Розглянуто доробки, які показують актуальність збереження спадщини Григорія Савича Сковороди. Досліджено філософію Сковороди, яка сприяє розвитку поглядів у сучасній українській культурі. Описано роботу Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України та Переяславського університету ім. Сковороди, які сприяють збереженню спадщини Сковороди.
 • Публікація
  Сковородинівська духовна спадщина
  (ХНУРЕ, 2022) Позняков, Д. О.
  Актуальність думок українського філософа. Розуміння філософії від Григорія С.О. Філософське вчення українського мислителя.
 • Публікація
  Морально-етичне вчення Г. С. Сковороди як орієнтир сьогодення
  (ХНУРЕ, 2022) Прокіпець, В. О.
  У роботі досліджується морально-етичне вчення видатного українського філософа Григорія Савича Сковороди, що не втрачає актуальності у наші часи. Проаналізовано погляди філософа на людське щастя, дружбу, національну єдність, релігію та концепцію «сродної праці».
 • Публікація
  Щастя, як центральна категорія етики Григорія Сковороди
  (ХНУРЕ, 2022) Сидоренко, І. С.
  У роботі ми розглянули філософську концепцію щастя Григорія Сковороди у контексті сродної праці, як основи особистісного буття, самореалізації та творчої діяльності людини. Розкрито погляди філософа, що проявляються у свободі самовираження, в пошуках щастя, істини і пізнанні самого себе.
 • Публікація
  Доля матеріальної спадщини Сковороди під час війни
  (ХНУРЕ, 2022) Сидоренко, С. П.
  З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загарбники систематично знищують пам’ятки української культури. Нажаль, однією з них став Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди. У цій роботі ми розглянули його велику культурну цінність, що зумовила скоєння цього злочину, і цей випадок, як частину загального прагнення загарбника знищити все українське.
 • Публікація
  Містичний світогляд Г. С. Сковороди
  (ХНУРЕ, 2022) Лі, Н. Д.
  Тема містичного світогляду Григорія Сковороди дуже цікава, бо пізнання людиною власного внутрішнього світу і зв’язку з чимось поза межами нашої свідомості завжди є популярним і потрібним предметом для аналізу.
 • Публікація
  Афоризми Григорія Сковороди
  (ХНУРЕ, 2022) Лобода, Д. А.
  Автор розкриває світогляд видатного вченого, філософа Григорія Сковороди, а саме якою людиною він був, яких політичних та духовних принципів він дотримувався. Яку головну мету переслідував український філософ? Проаналізовано думки вченого та незламне бажання боротися за незалежність нашої України.
 • Публікація
  Філософські ідеї Г. С. Сковороди
  (ХНУРЕ, 2022) Кушнірова, Д. А.
  Автор розкриває шлях Г. С. Сковороди до філософії, надає коротку біографію мислителя. Проаналізовано основні ідеї філософської системи митця.
 • Публікація
  Сковородинівська духовна спадщина
  (ХНУРЕ, 2022) Книш, А. О.
  У роботі втілена спроба дослідження парадигми духовного мислення Григорія Сковороди, надання оцінки її актуальності в сучасності. Проведено аналіз впливу філософської спадщини Сковороди на духовний розвиток української нації.
 • Публікація
  Значення філософської спадщини Г. С. Сковороди
  (ХНУРЕ, 2022) Котенко, К. О.
  У поданій роботі здійснено спробу вибірково проаналізувати відомі афоризми та поезії Григорія Савича Сковороди, з’ясувати їх філософську суть та роль для сучасного читача.
 • Публікація
  Сковородинівська традиція і сучасні освітні та виховні практики
  (ХНУРЕ, 2022) Єсипенко, В. Ю.
  Григорій Савич Сковорода посідає унікальне місце в історії української культури. Він - учитель життя, який показав сучасникам гідний його зразок. Згідно з періодизацією педагогічної думки в Україні творча спадщина Г. С. Сковороди відноситься до пізнього українського бароко. Його творчість фактично починала часи Просвітництва в українській культурі.
 • Публікація
  Ідеї Григорія Сковороди і сучасна освіта
  (ХНУРЕ, 2022) Журавель, Д. Г.
  Освіта - система наукових і культурних цінностей, які формуються протягом життя людини. Одними із перших про це зазначали просвітники, найяскравішим представником яких в України вважають Григорія Сковороду, завдяки роботам якого можна оцінити актуальність ідей просвітництва сьогодні.
 • Публікація
  Містичність релігійності Г. С. Сковороди
  (ХНУРЕ, 2022) Казанцева, С. С.
  Філософія Григорія Сковороди завжди була та буде актуальною. Найцікавішим є те що саме релігійність та містичність були потужними чинниками у формуванні свідомості, а через те й філософії відомого поета.
 • Публікація
  Світогляди Г. С. Сковороди у творі «Всякому місту - звичай і права»
  (ХНУРЕ, 2022) Дам-Васильєва, Ч. А.
  У роботі розкрито світогляди українського письменника Григорія Савовича Сковороди, досліджено цінності поета та можливість їх застосування у нашому житті.
 • Публікація
  Філософська спадщина Г. С. Сковороди і сьогодення
  (ХНУРЕ, 2022) Довбенко, А. Д.
  Незважаючи на те, що історія вивчення спадщини Г. С. Сковороди у філологічному та філософському аспектах налічує вже понад 200 років, досі залишається чимало аспектів, які потребують уваги науковців. Розроблена філософом концепція життєвої мудрості набуває особливого значення в самоусвідомленні людини XXI століття, чимдалі відкриваючи нові грані буття.
 • Публікація
  Збереження спадщини Г. С. Сковороди в сучасних умовах
  (ХНУРЕ, 2022) Дрогіна, О. Л.
  У цій роботі розкрита тема важливості збереження культурної спадщини Григорія Савича Сковороди, беручи до уваги сучасні реалії України. Мова буде йти про необхідність зберегти і передати наступним поколінням не тільки творчість великого мислителя, але і його скульптури, бюсти та музеї його пам’яті, щоб наїли нащадки були знайомі в однаковій мірі з його творчістю та побутом
 • Публікація
  Система морально-етичних цінностей Г. С. Сковороди У XXI столітті
  (ХНУРЕ, 2022) Горішня, К. О.
  У дослідженні проаналізовано факти з біографії відомого мислителя, видатного діяча української та світової культури Григорія Сковороди, крізь призму його морально-етичних поглядів та духовних цінностей. Філософські роздуми письменника та просто людська етика завжди залишаються актуальними, навіть в сучасному світі стрімкого розвитку науки та технологій