Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/4506
Title: Организация конвейерных вычислений в задачах описания газодинамических обьектов
Authors: Гусятин, В. М.
Сидоров, В. Н.
Keywords: Визуализация
Issue Date: 2006
Citation: Гусятин В.М. Организация конвейерных вычислений в задачах описания газодинамических обьектов / В.М. Гусятин, В.М. Сидоров // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехничний інститут”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Інформатика і моделювання.–Харків: НТУ “ХПІ”. – 2006. – №40. – С.44–48.
Series/Report no.: ;40
Abstract: На прикладі двовимірного випадку показаний порядок розрахунку осередків на кожному із трьох етапів. Виконано оцінку мінімально необхідного числа обчислювачів для кожного етапу. Запропоновано порядок запуску обчислювачів кожного етапу для організації безперервних конвеєрних обчислень. Отримано співвідношення для розрахунку числа тактів роботи обчислювачів на кожному етапі для однієї ітерації залежно від розмірності розрахункової сітки. Отримані результати можуть бути використані при розробці систем візуалізації у реальному часі для наукових досліджень та тренажерів різного призначення.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/4506
Appears in Collections:Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ В ЗАДАЧАХ.pdf286.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.