Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/4495
Title: Графічний спецпроцесор для системи візуалізації
Authors: Гусятин, В. М.
Остроушко, А. П.
Янковский, А. А.
Филимончук, М. А.
Issue Date: 2001
Citation: Гусятин В.М. Графічний спецпроцесор для системи візуалізації / В.М. Гусятін, А.П. Остроушко, О.А. Янковський, М.А. Філімончук // Патент № 37152 А на винахід, G06F7/00. Бюл. № 3 від 16.04.2001.
Abstract: Винахід відноситься до обчислювальної техніки, тренажерів різноманітного призначення, а також може бути використаний в телевізійній техніці. Графічний спецпроцесор для систем візуалізації містить блок завдання вхідних параметрів, блок керування, перший, другий, третій блоки перетворення координат, перший, другий, третій логарифмічні перетворювачі, перший, другий функціональні перетворювачі, перший, другий адресні формувачі, блок формування лінії нескінченно віддалених точок, блок пам'яті, блок обробки метеоумов.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/4495
Appears in Collections:Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
getdocument (3).pdf459.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.