Управление проектированием современных информационных систем

Немає доступних мініатюр
Дата
2004
Автори
Васильцова, Н. В.
Евланов, М. В.
Николаенко, А. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття присвячена розробці і вдосконаленню методів організації проектування інформаційних систем (ІС), заснованих на використанні метамоделей ІС. Як практична апробація даного підходу розглядається вирішення питань, пов'язаних з реалізацією окремих аспектів проектування та елементів методики управління проектами в процесі створення першої черги інформаційно-аналітичної системи «Університет» (ІАСУ). The article is devoted to the development and improvement of methods for organizing the design of information systems (IS) based on the use of IP metamodels. As a practical testing of this approach, we consider the issues related to the implementation of certain aspects of design and elements of the methodology of project management in the process of creating the first stage of the information-analytical system "University" (IASU).
Опис
Ключові слова
информационные системы, метамодели ИС, методология управления проектами, визуальное моделирование
Цитування
Васильцова Н. В., Евланов М. В., Николаенко А. В. Управление проектированием современных информационных систем // Нові технології. – 2004. – № 1-2 (4-5). – С. 208-214.