Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3025
Title: Система для комплексного обстеження опорно-рухового апарату нижніх кінцівок
Authors: Аврунін, О. Г.
Носова, Т. В.
Семенець, В. В.
Keywords: нижні кінцівки
обстеження
міографія
Issue Date: 2009
Citation: Пат. № 86847, Україна, Ф61И 5/0488. Система для комплексного обстеження опорно-рухового апарату нижніх кінцівок / Аврунін О.Г., Носова Т.В., Семенець В.В. ; заявник та патентовласник Харківський національний університет радіоелектроніки; заявл. 11.06.2007; опубл. 25.05.2009, Бюл. № 10.
Abstract: Система для комплексного обстеження опорно-рухового апарату нижніх кінцівок, що містить поверхневі міографічні електроди, виходи яких з'єднані з першим входом підсилювача міографічних сигналів, аналого-цифровий перетворювач, з'єднаний з першим входом процесора, послідовно з'єднані гоніометричні датчики, підсилювач гоніометричних сигналів, комутатор, другий вхід якого з'єднаний з підсилювачем міографічних сигналів, а вихід - з першим входом аналого-цифрового перетворювача, а також подографічні датчики, виходи яких з'єднані з другим входом процесора, перший вихід якого з'єднаний з другим входом аналого-цифрового перетворювача, а другий - з радіоканалом, що складається з радіопередавача і радіоприймача, і з'єднаний з комп'ютером, яка відрізняється тим, що додатково має підсистему формування плантографічних зображень з інтерфейсним модулем, яка містить плантографічну платформу, блок освітлення, блок мікроконтролерного управління, блок реєстрації зображення, при цьому плантографічна платформа освітлюється за допомогою блока освітлення, вхід якого з'єднаний з першим виходом блока мікроконтролерного управління, другий вихід якого з'єднаний з входом блока реєстрації зображення з плантографічної платформи, а вихід блока реєстрації зображення з'єднаний з входом інтерфейсного модуля, вихід якого з'єднаний з входом блока мікроконтролерного управління, а інтерфейсний модуль з'єднаний з комп'ютером.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3025
Appears in Collections:Кафедра біомедичної інженерії (БМІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
86847-uapatents.com.pdf197.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.