Дослідження і порівняння методів класифікації реалізації трафіків для детектування DDOS-АТАК

Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Гонтар, С. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єктом дослідження є набір атакованого трафіку. Метою дослідження є вивчення та реалізація методів класифікації для виявлення DDoS-атак. У ході виконання кваліфікаційної роботи продемонстровано точність результатів експерименту щодо 4 алгоритмів для 3 різних вибірок із датасету. Програма може використовуватись для подальшої реалізації та інтеграції в інші програмні компоненти чи модулі, що після цього дасть змогу використовувати побудовані моделі для класифікації.
Опис
Ключові слова
вибірка, трафік, DDOS-АТАКА, класифікація, машинне навчання, нейронна мережа, перцептрон, дерева рішень, логістична регресія, протоколи
Цитування
Гонтар С. О. Дослідження і порівняння методів класифікації реалізації трафіків для детектування DDOS-АТАК : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 122 - Комп’ютерні науки / С. О. Гонтар ; М-во освіти та науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 53 с.