Можливості вивчення законів розподілу випадкових величин з СМК Maple

Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Мощенко, І. О.
Нікітенко, О. М.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Статистичні розрахунки без допомоги ЕОМ є складними й потребують використання багатьох таблиць функцій та квантилів стандартних розподілів. Для визначення та дослідження законів розподілу випадкових величин як в практичній діяльності, так і під час навчання, використовують спеціальні математичні програмні пакети прикладних програм. СМК Maple завдяки потужному набору статистичних інструментів, можливості символьних обчислень та обробки виразів та даних, широким можливостям графічної інтерпретації отриманих результатів не тільки в статичному, але і в динамічному виді (дво- та тривимірна анімація) доцільно використовувати під час вивчення теми «Закони розподілу випадкових величин» на практичних заняттях та у самостійній роботі студентів для подальшого використання ними набутих навичок при вирішенні прикладних завдань науки та техніки.
Опис
Ключові слова
Maple, закони розподілу, статистика
Цитування
Мощенко І. О Можливості вивчення законів розподілу випадкових величин з СМК Maple / І. О Мощенко, О. М. Нікітенко // VIІ Міжнародна науково-технічна конференція Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології та системи МІВТС-2020 18-19 лютого 2020, – Харків. – С. 89–90.