Classification of contracts used in the wholesale market

Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Krolevetskyi, K.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Baltic International Academy
Анотація
У науковій доповіді досліджено різні форми та види договорів, що застосовуються на ринку оптової торгівлі, проаналізовано природу факторів, що лежать в основі класифікації такого роду договорів. Автором ґрунтовно опрацьовано доктринальні та нормативні джерела й запропоновано авторську класифікації договорів, що застосовуються на ринку оптової торгівлі. // The scientific report explores various forms and types of contracts used in the wholesale market, analyzes the nature of the factors underlying the classification of such contracts. The author has thoroughly worked out the doctrinal and regulatory sources and proposed the author's classification of contracts used in the wholesale market.
Опис
Ключові слова
оптова торгівля, ринок оптової торгівлі, договір, договір купівлі-продажу, wholesale trade, wholesale market, contract, purchase and sale agreement
Цитування
Krolevetskyi K. Classification of contracts used in the wholesale market / K. Krolevetskyi // Support for entrepreneurship and innovation economy in the EU, Latvia and Ukraine law: II International Intersectoral Conference, 24 May 2019. – Riga : Baltic International Academy, 2019. – P. 10-16.