Ризик-орієнтований пруденційний нагляд за кредитними спілками та іншими кредитними установами

Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Шовкопляс, Г. М.
Кравцова, Є. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НДІ ПЗІР НАПрНУ
Анотація
Наукова робота присвячена аналізу питання здійснення ризик-орієнтованого пруденційного нагляду за кредитними спілками та іншими кредитними установами, його відповідність міжнародним стандартам. Досліджуються деякі засоби та форми його реалізації, а також розглядається питання нормативно-правового регулювання його здійснення уповноваженими на це органами. Встановлюється його значення у сфері ринку фінансових послуг, розглядаються проблеми та перспективи запровадження ризик-орієнтованого пруденційного нагляду за кредитними спілками та іншими кредитними установами в Україні. // The scientific work is devoted to analyzing the issues related to risk-based prudential oversight of the credit unions and other credit institutions, its line with international standards. Some means and forms of its implementation are investigated, it also examines the legal regulation. The scientific work establishes its important in the field of financial services. It also addresses prospects to implement risk-based prudential oversight of the credit unions and other credit institutions in Ukraine.
Опис
Ключові слова
ризик-орієнтований пруденційний нагляд, Національний банк України, кредитна спілка, страхова компанія, risk-based prudential oversight, National Bank of Ukraine, credit union, insurance company
Цитування
Шовкопляс Г. М. Ризик-орієнтований пруденційний нагляд за кредитними спілками та іншими кредитними установами / Г. М. Шовкопляс, Є. О. Кравцова // Теоретичні та практичні проблеми земельної реформи в Україні : зб. наук. пр. за матеріалами круглого столу, 15 лист. 2019 р. – Харків : НДІ ПЗІР НАПрНУ, 2019. – С. 170-173.