Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/12489
Title: Комп’ютерне планування малоінвазивних втручань в офтальмології та нейрохірургії
Authors: Семенець, В. В.
Аврунін, О. Г.
Кухаренко, Д. В.
Філатов, В. О.
П'ятикоп, В. О.
Тимкович, М. Ю.
Keywords: планування оперативних втручань
траєкторії хірургічного доступу
стереотаксичний атлас
модель нейронної мережі
оптична навігація
нейронавігація
Issue Date: 2020
Publisher: ХНУРЕ
Citation: Комп’ютерне планування малоінвазивних втручань в офтальмології та нейрохірургії / О. Г. Аврунін, Д. В. Кухаренко, В. О. П'ятикоп, В. В. Семенець, М. Ю. Тимкович, В. О. Філатов. – Харків: ХНУРЕ, 2020. – 160 с.
Abstract: Розглядаються біомедичні технології для використання при комп’ютерному плануванні малоінвазивних втручань в офтальмології та нейрохірургії. Пропонуються методи щодо траекторного комп’ютерного планування нейрохірургічних втручань при стереотаксичних операціях на глибинних структурах головного мозку людини та підходи щодо функціональних малоінвазивних втручань при корекції захворювань окорухового апарату людини. Обґрунтовується використання сучасних біотехнічних систем та інтелектуальних технологій при розв’язанні завдань щодо віртуального моделювання та комп’ютерного планування хірургічних втручань. Рекомендується для широкого кола науковців, інженерів та медичних працівників – фахівців у галузі розробки та використання методів комп’ютерного планування хірургічних втручань. Biomedical technologies for use in computer planning of minimally invasive interventions in ophthalmology and neurosurgery are considered. Methods for trajectory computer planning of neurosurgical interventions in stereotactic operations on deep structures of the human brain and approaches for functional minimally invasive interventions in the correction of diseases of the human eye-motion system are proposed. The use of modern biotechnical systems and intelligent technologies in solving problems of virtual modeling and computer planning of surgical procedures is substantiated. Recommended for a wide range of scientists, engineers and health professionals – specialists in the development and use of computer-aided surgical planning.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/12489
ISBN: 978-966-659-283-8
Appears in Collections:Кафедра біомедичної інженерії (БМІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Comp_Plan_Min_Invas_Serg_Ophthal_2020.pdf3.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.