Гольмієвий лазер

Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Темна, О. А.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі розглянутий волоконний лазер, легований іонами гольмію, його характеристики і конструкція. Проаналізовані технічні особливості, на основі яких був вичислений переріз поглинання та переріз люмінесценції іонів гольмію. Виявлений і досліджений динамічний режим роботи гольмієвих лазерів залежно від концентрації іонів гольмію в активному волокні; запропонована схема імпульсного гольмієвого волоконного лазера.
Опис
Ключові слова
волоконний лазер, гольмієвий лазер, імпульсний гольмієвий волокнний лазер
Цитування
Темна О. А. Гольмієвий лазер : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка» / О.А. Темна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019 – 71 с.