Кодування інформації за допомогою фемтосекундних лазерів

Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Сівні, В. Б.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У першій частині роботи розглянуто історію квантової криптографії та перший пристрій квантової криптографії. Елементи теорії інформації( теорема Шеннона-Котельникова). Основні напрямки розвитку квантової криптографії. Описано протокол ВВ84. У другій частині роботи розглянуто методи квантового кодування,а також структури систем з полярізаційним, фазовим, часовим кодуванням. Приведенно установки з використанням фемтосекундного лазеру. У третій частині роботи розглянуто можливості застосування фемтосекундний лазер. Використання фемтосекундного лазера та розраховано загасання випромінювання в волокні і відкритих системах.
Опис
Ключові слова
квантові системи зв’язку, фемтосекундний лазер, поляризація, квантовий розподіл ключів, волокно, однофотонний сигнал, коефіцієнт згасання
Цитування
Сівні В. Б. Кодування інформації за допомогою фемтосекундних лазерів : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка» / В. Б. Сівні ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019 – 67 с.