Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/11860
Title: Оцінка частоти основного тону голосового сигналу користувача системи автентифікації
Authors: Куценко, Є. Є.
Пастушенко, М. С.
Keywords: частота
автентифікація
сигнал
голос
фаза
тон
Issue Date: 2019
Publisher: ХНУРЕ
Citation: Куценко Є. Є. Оцінка частоти основного тону голосового сигналу користувача системи автентифікації / Є. Є. Куценко, М. С. Пастушенко // Проблеми телекомунікацій. – 2019. – Вип. 2(25). – С. 97-103. – Режим доступу: http://pt.nure.ua/wp-content/uploads/2020/02/192_pastushenko_kutsenko.pdf
Abstract: У статті аналізуються і досліджуються напрямки підвищення якісних характеристик систем голосової автентифікації в різних системах доступу. Один з основних напрямків підвищення якісних характеристик цих систем автентифікації користувача пов’язаний з використанням фазової інформації голосового сигналу. Об’єктом дослідження є процес цифрової обробки сигналів у системах голосової автентифікації. Вирішується актуальне наукове завдання дослідження нових процедур для уточнення оцінок частоти основного тону, отриманих на основі аналізу амплітудно-частотного спектра. Уточнення оцінок проводилося на основі використання фазових даних голосового сигналу, а також оцінки частоти основного тону в процесі отримання кепстральних коефіцієнтів. Мета даної роботи — дослідження впливу фазових даних на точність оцінки частоти основного тону в процесі формування шаблону користувача. Дані отримані в процесі статистичного аналізу результатів моделювання з використанням модельних і експериментальних голосових даних користувача системи автентифікації. Фазові дані голосового сигналу дозволяють отримувати адекватні та достовірні оцінки в процесі спектрального аналізу. Однак при наявності помилок, пов’язаних з грубими помилками, наприклад, прийняття за оцінку частоти основного тону частот першої або другої формант, перевагу слід віддавати оцінці, отриманій у процесі розрахунку кепстральних коефіцієнтів. Досліджено вплив довжини семплів і їх перекриття в процесі розрахунку кепстральних коефіцієнтів. Представлені результати досліджень доцільно використовувати в системах голосової автентифікації, вдосконаленні систем розпізнавання мови, а також при вирішенні завдань ідентифікації диктора.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/11860
Appears in Collections:Кафедра інфокомунікаційної інженерії (ІКІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
192_pastushenko_kutsenko.pdf435.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.