Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/11857
Title: Аналіз електромагнітної сумісності угрупувань радіоелектронних засобів в мережах мобільного зв'язку при рефармінгу радіочастотного спектру
Authors: Коляденко, Ю. Ю.
Чурсанов, М. О.
Keywords: мережа
сумісність
рефармінг
MIMO
GSM
LTE
Issue Date: 2019
Publisher: ХНУРЕ
Citation: Коляденко Ю. Ю. Аналіз електромагнітної сумісності угрупувань радіоелектронних засобів в мережах мобільного зв'язку при рефармінгу радіочастотного спектру / Ю. Ю. Коляденко, М. О. Чурсанов // Проблеми телекомунікацій. – 2019. – Вип. 2(25). – С. 56-66. – Режим доступу: http://pt.nure.ua/wp-content/uploads/2020/02/192_kolyadenko_chursanov.pdf
Abstract: У статті проведено аналіз критерію енергетичної еквівалентності, який запропоновано використовувати при рефармінгу радіочастотного спектру, що дозволив визначити умови збереження енергетичної еквівалентності мережі GSM у смузі частот відповідної ширини, що планується для створення мережі LTE при рефармінгу, а саме: обчислення допустимої кількості передавачів LTE на кожному GSM-майданчику при плануванні секторів і конфігурацій MIMO на них; оцінювання (в разі необхідності) необхідного обмеження потужності випромінювання передавачів LTE. Отримано залежності показника енергетичної еквівалентності від кількості частот, які не повторюються в смузі приймача РЕЗ при різних значеннях ширини каналу LTE, які показали зменшення показника енергетичної еквівалентності при збільшенні кількості частот, які не повторюються. Отримано залежності показника енергетичної еквівалентності від ступеня можливого обмеження потужності передавачів LTE при різних значеннях ширини каналу LTE, які підтвердили зменшення показника енергетичної еквівалентності при збільшенні ступеня можливого обмеження потужності передавачів LTE. Отримано залежності показника енергетичної еквівалентності від кількості передавачів LTE при різних значеннях ширини каналу LTE, які показали збільшення показника енергетичної еквівалентності при збільшенні кількості передавачів LTE. Також отримано залежності допустимої кількості передавачів LTE від ширини каналу LTE при різних значеннях кількість частот, які не повторюються в смузі приймача РЕЗ, аналіз яких довів, що збільшити допустиму кількість передавачів LTE та дотриматись умов ЕМС можна за рахунок збільшення ширини каналу LTE та за рахунок збільшення кількості частот, які не повторюються в смузі приймача РЕЗ. Наведені результати дозволили оцінити та спланувати можливу архітектуру створюваної радіомережі LTE в конкретних ситуаціях.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/11857
Appears in Collections:Кафедра інфокомунікаційної інженерії (ІКІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
192_kolyadenko_chursanov.pdf472.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.