Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/11856
Title: Результати експериментального дослідження методу активного управління чергами на інтерфейсах телекомунікаційних мереж
Authors: Лебеденко, Т. М.
Головешко, М. В.
Северілов, А. В.
Keywords: експеримент
черга
потік
пакет
інтерфейс
управління
маршрутизатор
Issue Date: 2019
Publisher: ХНУРЕ
Citation: Лебеденко Т.М., Головешко М.В., Северілов А.В. Результати експериментального дослідження методу активного управління чергами на інтерфейсах телекомунікаційних мереж / Т. М. Лебеденко, М. В. Головешко, А. В. Северілов // Проблеми телекомунікацій. – 2019. – Вип. 2(25). – С. 37-55. – Режим доступу: http://pt.nure.ua/wp-content/uploads/2020/02/192_lebedenko_experiment.pdf
Abstract: У роботі представлено результати експериментального дослідження методу активного управління чергами на інтерфейсах телекомунікаційних мереж. Експериментальне дослідження адекватності та оцінка ефективності методу з точки зору основних показників якості обслуговування проводилося на базі лабораторії компанії Cisco Systems. Як пакет навантажувального тестування для генерування та подальшого аналізування мережного трафіка використовувався пакет D-ITG. Для перевірки отриманих у ході застосування методу рішень щодо розподілу пропускної здатності інтерфейсу проводилося їхнє порівняння з механізмами планування WFQ за середньою затримкою пакетів, а рішень щодо активного управління чергами – порівняння з механізмами AQM WRED за ймовірністю втрат пакетів. Результати проведеного дослідження підтвердили ефективність методу активного управління чергами з точки зору покращення середньої затримки пакетів – від 12-17% до 22-25% для високопріоритетних потоків (EF, AF41-43) та від 8-12% до 16-19% – для низькопріоритетних потоків (AF11-13). Використання методу активного управління чергами дозволило знизити ймовірність втрат пакетів на 7-12% для високопріоритетних потоків (EF, AF41-43) та на 10-17% – для низькопріоритетних потоків (AF11-13). Установлено, що рекомендована область практичного застосування пропонованих моделей управління чергами та пропускною здатністю – області високої завантаженості (більше 80-85%) та перевантаження інтерфейсів маршрутизаторів ТКМ, особливо в умовах підвищеної динаміки зміни їхнього стану.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/11856
Appears in Collections:Кафедра інфокомунікаційної інженерії (ІКІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
192_lebedenko_experiment.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.