Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/11855
Title: Вдосконалення потокової моделі багатоадресної маршрутизації на принципах технології Traffic Engineering
Authors: Невзорова, О. С.
Слейман, Б.
Мерсні, М.
Сухотеплий, В. М.
Keywords: модель
маршрутизація
балансування
потік
трафік
мережа
Issue Date: 2019
Publisher: ХНУРЕ
Citation: Вдосконалення потокової моделі багатоадресної маршрутизації на принципах технології Traffic Engineering / О.С. Невзорова, Б. Слейман, А. Мерсні, В. М. Сухотеплий // Проблеми телекомунікацій. – 2019. – Вип. 2(25). – С. 27-36. – Режим доступу: http://pt.nure.ua/wp-content/uploads/2020/02/192_nevzorova_multicast.pdf
Abstract: У роботі запропоновано вдосконалення математичної моделі багатоадресної маршрутизації зі збалансованим використанням канального ресурсу відповідно до вимог концепції Traffic Engineering (ТЕ). Модель базується на використанні критерію оптимальності, який кількісно відповідає мінімізації коефіцієнту використання найбільш завантаженого каналу зв’язку мережі. Було проведено дослідження запропонованої вдосконаленої моделі. У ході дослідження було виявлено, що при застосуванні ТЕ-критерію оптимальності деякі канали можуть неадекватно включатись у дерево рішень. Це обумовлено тим, що коефіцієнти завантаженості цих каналів критично не впливали на значення критерію оптимальності, тому протікання потоку пакетів в цих каналах зв’язку не заборонялось. Для вирішення такої проблеми в роботі пропонується ввести в модель дві додаткові умови: виконання першої умови орієнтує на те, що до довільного вузла, крім джерела, потік може надходити не більше, ніж з одного суміжного вузла; а друга умова полягає в тому, що потік пакетів на вхідних інтерфейсах транзитного вузла може з’явитись лише за умови використання його вихідних інтерфейсів. З використанням запропонованих умов вдалося вирішити проблему нецільового використання канального ресурсу без зниження ефективності розрахункових рішень. Застосування вдосконаленої моделі дозволяє збалансовано використовувати канальний ресурс мережі особливо для структури трафіку, який складається з великої множини багатоадресних потоків з відносно невисокою інтенсивністю порівняно з пропускною здатністю каналів зв’язку.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/11855
Appears in Collections:Кафедра інфокомунікаційної інженерії (ІКІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
192_nevzorova_multicast.pdf516.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.