Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/11563
Title: Гідна праця суддів і панування права в Україні під час пандемії COVID-19
Other Titles: Достойный труд судей и господство права в Украине во время пандемии COVID-19
Decent work of judges and the rule of law in Ukraine during the COVID-19 pandemic
Authors: Гладкий, В. В.
Keywords: rule of law
Decent work
judge
COVID-19
pandemic
Coronavirus disease
Coronavirus
гідна праця
суддя
панування права
верховенство права
пандемія
коронавірус
достойный труд
судья
господство права
верховенство права
пандемия
коронавирус
коронавирусная инфекция
Issue Date: 2020
Publisher: Причорноморська Фундація Права
Citation: Гладкий В. В. Гідна праця суддів і панування права в Україні під час пандемії COVID-19. Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ столітті: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 10–11 квіт. 2020 р.). Одеса: ПФП, 2020. С. 72–75.
Abstract: У науковій розвідці вперше аналізується стан забезпечення стандартів гідної праці суддів в Україні під час пандемії COVID-19. Наголошується, що суб'єкти публічної адміністрації неналежним чином забезпечують гідні умови праці суддів під час запровадження режиму карантину, обумовленого пандемією коронавірусної інфекції. Автор підкреслює, що відповідне забезпечення праці за окреслених обставин шкодить самостійності суду та незалежності суддів й ставить під загрозу функціонування системи правосуддя у державі. Як наслідок, продовжується подальший занепад панування права в Україні. ------ В научном исследовании впервые анализируется состояние обеспечения стандартов достойного труда судей в Украине во время пандемии COVID-19. Отмечается, что субъекты публичной администрации ненадлежащим образом обеспечивают достойные условия труда судей при введённом режиме карантина, обусловленном пандемией коронавирусной инфекции. Автор подчеркивает, что соответствующее обеспечение труда в очерченных обстоятельствах вредит самостоятельности суда и независимости судей, а также ставит под угрозу функционирование системы правосудия в государстве. Как следствие, продолжается дальнейший упадок господства права в Украине.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/11563
Appears in Collections:Наукові публікації колег з інших університетів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hladky_V1_COVID19_RG.pdfТези1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.