Дослідження детектора іонізуючого випромінювання для космічних досліджень

Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Сироїд, В. С.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харьківський національний університет радіоелектроніки
Анотація
Розглянуто методи та засоби реєстрації космічного випромінювання, сучасні напрямки підвищення ефективності систем реєстрації, зокрема використання детекторів CALET, ALICE, DESI. У якості чутливого елемента детектора використовується твердий розчин CdZnTe. Розраховані шумові характеристики детектора, проаналізовані фактори впливу на рівень шумів, запропоновано варіанти зменшення шумів приладу.
Опис
Атестаційна робота магістра
Ключові слова
Детектор, Спектр, Характеристика
Цитування
Сироїд В. С. Дослідження детектора іонізуючого випромінювання для космічних досліджень: автореферат атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 171 «Електроніка» / В.С. Сироїд ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 73 с.