Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/11143
Title: Спроможність ототожнення зміни та новації трудового договору
Other Titles: Состоятельность отождествления изменения и новации трудового договора
Authors: Пузанова, В. В.
Keywords: новація
зміна
внесення змін
новація договору
зміна договору
новація трудового договору
трудове право
гідна праця
права працівників
стабільність трудових відносин
трудовий договір
сфера праці
Issue Date: 2019
Publisher: Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Ю. Бугая
Citation: Пузанова В. В. Спроможність ототожнення зміни та новації трудового договору // Вища освіта – студентська наука – сучасне суспільство: напрями розвитку : матер. Міжнар. студ. наук.-практ. конф. (Київ, 19 квітня 2019 р.). Київ : Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Ю. Бугая, 2019. С. 259–261.
Abstract: У тезах розкривається сутність зміни та новацій трудового договору. Комплексним чином обгрунтовується позиція, у відповідності до якої новація трудового договору не тотожна зміні трудового договору. З огляду на це автором цієї наукової розвідки наголошується на недоцільності подальшого поширення в сучасній теорії трудового права концепції, в якій відбувається змішування новації та зміни трудового договору. В тезисах раскрывается сущность изменения и новации трудового договора. Комплексным образом обосновывается позиция, в соответствии с которой новация трудового договора не тождественна изменению трудового договора. Учитывая это автором этой научного исследования отмечается нецелесообразность дальнейшего распространения в современной теории трудового права концепции, в которой происходит смешивание новации и изменения трудового договора.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/11143
Appears in Collections:Наукові публікації колег з інших університетів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Puzanova_2019_04_19.pdfТези358.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.