Please use this identifier to cite or link to this item: https://openarchive.nure.ua/handle/document/10961
Title: Дослідження методів кластеризації трас журналів подій в проектах інтелектуального аналізу процесів
Authors: Волошин, М. С.
Keywords: інтелектуальний аналіз процесів
журнал подій
траси
кластеризація
крастеризація трас
дослідження процесів
дерево процесів
конфігурований процес
Issue Date: 2019
Citation: Волошин М. С. Дослідження методів кластеризації трас журналів подій в проектах інтелектуального аналізу процесів : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 122 Комп’ютерні науки / М. С. Волошин ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 88 с.
Abstract: Об’єктом дослідження є процес формування моделей бізнес процесів «як є» за технологією process mining . Предметом дослідження є методи кластеризації трас журналів подій у проектах інтелектуального аналізу процесів. Мета роботи полягає у Удосконалення методу кластеризації трас на основі побудови ієрархії дій процесу. Наукова новизна полягає у удосконалення методів побудови моделей багатоваріантних процесів на основі аналізу логів шляхом ієрархічної кластеризації трас з подальшим виділення окремих конфігурацій таких процесів
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/10961
Appears in Collections:Кафедра інформаційних управляючих систем (Маг_ІУС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_M_IUS_Voloshin_M_S.pdf1.35 MBAdobe PDFView/Open
Dodatok_Voloshin.pdf624.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.