Дослідження методів вирішення проблеми холодного старту в проектах побудови рекомендаційних систем

Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Орєхова, І. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об'єкт дослідження – процеси формування рекомендацій в умовах холодного старту. Предмет дослідження – методи та моделі, що використовуються для вирішення проблеми холодного старту у проектах побудови рекомендаційної системи. Мета роботи – дослідження методів вирішення проблеми холодного старту в проектах побудови рекомендаційних систем. Методи дослідження – дослідження існуючих методів вирішення проблеми холодного старту, їх формальних описів, дослідження особливостей реалізації усунення проблеми холодного старту під час побудови рекомендаційної системи, дослідження архітектури рекомендаційних систем. Визначено підхід до вирішення проблеми холодного старту в проектах побудови рекомендаційних систем. Запропоновано метод та модель вирішення проблеми холодного старту в умовах відсутніх або розріджених даних.
Опис
Ключові слова
рекомендаційна система, метод коллаборативної фільтрації, метод критичного шляху, діаграма Ганта, organization breakdown structure, work breakdown structure
Цитування
Орєхова І. В. Дослідження методів вирішення проблеми холодного старту в проектах побудови рекомендаційних систем : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 122 Комп’ютерні науки / І. В. Орєхова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 120 с.