Дослідження методів забезпечення безпеки інформаційних систем від фішингових атак

Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Скакун, Р. Г.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою даної роботи є дослідження методів ідентифікації та попередження фішингових атак, а також розробка вдосконаленого методу, призначеного для доповнення та підвищення ефективності існуючих методів забезпечення безпеки інформаційних систем від фішінгових атак. Об’єктом дослідження в рамках даної магістерської атестаційної роботи є процес забезпечення безпеки ІС від фішінгових атак. Предметом дослідження є методи ідентифікації та попередження фішингових атак. Теоретичними результатами дослідження є описи етапів впровадження вдосконаленого методу рейтингового оцінювання веб-сайтів та блок схеми алгоритмів методу. Практичними результатами є використання вдосконаленого методу рейтингового оцінювання веб-сайтів на практиці за допомогою демонстраційного додатку. Новизна дослідження полягає в дослідженні та розробці вдосконаленого методу рейтингового оцінювання веб-сайту, розробці етапів та алгоритму його реалізації, а також в результатах дослідження ефективності та автоматизації методу.
Опис
Ключові слова
фішинг, інформаційні системи, ідентифікація фішингових атак, фішингова атака, шкідливий веб-сайт, додаток, google safe browsing, програмне забезпечення, забезпечення безпеки
Цитування
Скакун Р. Г. Дослідження методів забезпечення безпеки інформаційних систем від фішингових атак : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 122 Комп’ютерні науки / Р. Г. Скакун ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 65 с.