Публікація:
Основні засади правового регулювання інвестиційної діяльності в ЄС

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2016

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

НДІ ПЗІР НАПрН України

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Досліджено основні засади інвестиційного права ЄС. Асоціація України з Європейським Союзом передбачає запровадження чотирьох фундаментальних принципів, а саме: свободи переміщення робочої сили, свободи обігу товарів, свободи обігу послуг, свободи руху капіталу. Це зумовлює потребу глибокого дослідження проблем правового регулювання обігу інвестицій, права держави на їх допуск та обмеження обігу капіталу. // The basic principles of the EU investment law are investigated. Ukraine's Association with the European Union provides for the introduction of four fundamental principles, namely: freedom of movement of labor, freedom of goods, freedom of service, freedom of capital movement. This determines the need for a deep study of the problems of legal regulation of the turnover of investments, the rights of the state for their admission and restriction of capital circulation.

Опис

Ключові слова

інвестиції, іноземні інвестиції, договір про Європейський Союз, договір про функціонування Європейського Союзу, investments, foreign investments, a treaty on the European Union, an agreement on the functioning of the European Union

Бібліографічний опис

Бойчук Р. П. Основні засади правового регулювання інвестиційної діяльності в ЄС / Р. П. Бойчук // Право та інноваційне суспільство. – 2016. – №1(6). – С. 22-31.

DOI