Публікація:
Вплив геометричного фактору на точність виміру щільності атмосфери лідаром

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2020

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

В роботі аналізуються можливості методу і радіоелектронної (лазерної) апаратури резонансної локації домішок мезосфери та розглянуто можливості лазерного дистанційного зондування на основі лідарів як ефективного методу дослідження навколишнього середовища. Викладено принципи побудови систем лідарного моніторингу та проведено аналіз систем лідарного зондування атмосферного середовища. Аналізується можливість відновлення висотного профілю щільності атмосфери за даними лідарного зондування з урахуванням

Опис

Ключові слова

атмосфера, лідар, розсіювання, лазер, зондування

Бібліографічний опис

Леонтьєв О. О. Вплив геометричного фактору на точність виміру щільності атмосфери лідаром : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / О. О. Леонтьєв ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2020. – 71 с.

DOI