Публікація:
Модель оцінювання можливостей процесу іт-компанії

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2018

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

ХНУРЕ

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Проаналізовано сучасні підходи до оцінювання рівнів можливостей процесів. Визначено атрибути процесу як оцінки рівнів окремого процесу. Розроблено модифікацію теоретико-категорної моделі аналітичного представлення автоматизованого бізнеспроцесу. Запропонована модифікація дозволяє використовувати теоретико-категорну модель для оцінювання рівніві можливостей процесів ІТ-компанії. The modern approaches to estimating the levels of process possibilities are analyzed. The attributes of the process as the estimation of levels of a separate process are determined. A modification of the theoretically-categorical model of the analytical representation of the automated business process has been developed. The proposed modification allows us to use the theoretically-categorical model for estimating the level of opportunities of the processes of the IT company.

Опис

Ключові слова

атрибути процесу, бізнеспроцес

Бібліографічний опис

Євланов М. Модель оцінювання можливостей процесу іт-компанії / М. Євланов, О. Неумивакіна, Є. Корнєєва // Інформаційні системи та технології : матеріали статей 7-ї Міжнародної науково-технічної конференції, Коблеве-Харків, 10-15 вересня 2018 р. – Харків : ХНУРЕ, 2018. – С. 26–29.

DOI