Публікація:
Дослідження методів протидії змагальним атакам на системи виявлення вторгнень

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об'єкт дослідження – процес вдосконалення систем виявлення вторгнень. Предмет дослідження – методи протидії змагальним атакам. Мета роботи – підвищення ефективності застосування систем виявлення вторгнень за рахунок використання кількісного порівняльного аналізу. Методи досліджень – емпіричний аналіз, аналіз та порівняння. Системи виявлення вторгнень є невід’ємною складовою сучасних систем кібербезпеки. Збільшення кількості нових атак потребує розвитку систем на основі виявлення аномалій. Ці системи створюються із застосуванням алгоритмів машинного навчання, які мають вразливості до змагальних атак. У роботі виконані класифікація та аналіз сучасних систем виявлення вторгнень. Особлива увага приділена застосуванню методів машинного навчання для систем виявлення вторгнень. Наведена класифікація та приклади реалізації змагальних атак на системи виявлення вторгнень на основі машинного навчання, з детальним описом механізмів їх реалізації. Представлена класифікація та характеристика методів протидії цим атака. Розроблено модель кількісного порівняльного аналізу методів протидії змагальним атакам, а також рекомендації щодо вдосконалення систем виявлення вторгнень.

Опис

Ключові слова

система виявлення вторгнень, машинне навчання, змагальні атаки, мережні атаки, методи захисту

Бібліографічний опис

Кручінін О. В. Дослідження методів протидії змагальним атакам на системи виявлення вторгнень : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 125 Кібербезпека / О. В. Кручінін ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2024. – 109 с.

DOI