Публікація:
Використання методів гейміфікації при дослідженні засобів технічного зору роботів

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2022

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У даній роботі наведено класифікацію технічного зору роботів, класифікацію галузей використання технічного зору роботів, детальний аналіз систем методів технічного зору, огляд методів аналізу розпізнавання зображення, методи розпізнавання об'єктів, розробка блок-схеми, і моделі системи навігації, розпізнавання технічного зору роботів, опис функціонування системи з залученням гейміфікації, розроблено алгоритм оцінки та порівняння результатів учасників дослідження, яка вирішена за допомогою залучення етапів вивчення матеріалів за допомогою гейміфікації. Актуальність: необхідність розробки додатків, систем та методів гейміфікації при дослідженні засобів технічного зору роботів, для збільшення результативних показників та автоматизації процесів. Зір робота означає здатність робота візуально сприймати навколишнє середовище та використовувати цю інформацію для виконання різноманітних завдань. Візуальний зворотний зв’язок широко використовується для навігації роботів та уникнення перешкод. В останні роки також є приклади, які включають взаємодію з людьми та маніпуляції об’єктами. Це дає змогу вийти за рамки використання штучних орієнтирів і реперних маркерів з метою реалізації контролю на основі бачення в роботах. Існують різні сфери застосування, як з точки зору системи, так і окремі проблеми, такі як відстеження та розпізнавання об’єктів – все це дає нові ідеї для реалізації технічного зору роботів.

Опис

Ключові слова

технічний зір роботів, гейміфікація роботів, використання технічного зору роботів, розпізнавання зображень технічним зором, навчання з гейміфікацією

Бібліографічний опис

Березанський А. В. Використання методів гейміфікації при дослідженні засобів технічного зору роботів : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 171 Електроніка / А. В. Березанський ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 73 с.

DOI