Публікація:
Аналіз та дослідження методів виявлення вразливостей мережного обладнання

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2023

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єкт дослідження – процес забезпечення мережної безпеки у інфокомунікаційних мережах засобами маршрутизації із врахуванням вразливостей мережного обладнання. Предмет дослідження – методи безпечної маршрутизації у інфокомунікаційних мережах. Мета роботи – дослідження моделей безпечної QoS-маршрутизації в інфокомунікаційних мережах для мінімізації ризиків під час ймовірного використання вразливостей мережного обладнання. Методи досліджень – аналітичне моделювання, симуляція, формалізація та порівняння. В кваліфікаційній роботі вирішено важливу науково-прикладну задачу, пов’язану з оглядом найпоширеніших атак на інфокомунікаційну мережу, аналізом вразливостей мережного обладнання, методів їх виявлення та методів щодо мінімізації впливу вразливостей мережного обладнання за допомогою математичних моделей безпечної QoS-маршрутизації. Проведений аналіз методів виявлення вразливостей показав необхідність аналізу, виявлення, оцінки критичності та розробки плану усунення знайдених вразливостей, а також мінімізацію ризиків під час їх ймовірного використання. В результаті досліджень доведено, що за допомогою безпечної маршрутизації та досліджуваного методу, а саме визначаючи пріоритетність безпечних шляхів, розглядаючи системи виявлення/запобігання вторгненням, впроваджуючи політику сегментації мережі, контролю доступу та оцінку критичності вразливостей елементів мережі, можливо суттєво знизити ризики та ймовірні збитки у разі використання вразливостей мережного обладнання із наявними критичними вразливостями.

Опис

Ключові слова

інфокомунікаційна мережа, вразливість, мережна безпека, модель маршрутизації

Бібліографічний опис

Назаров Б. А. Аналіз та дослідження методів виявлення вразливостей мережного обладнання : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 125 Кібербезпека / Б. А. Назаров ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2023. – 64 с.

DOI