За технічних причин Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки «ElAr КhNURE» працює тільки на перегляд. Про відновлення роботи у повному обсязі буде своєчасно повідомлено.
 

Публікація:
Алгоритм управління інвалідним візком на основі розпізнавання погляду очей людини

Немає доступних мініатюр

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Метою атестаційної роботи є розробка алгоритму управління інвалідним візком на основі розпізнавання погляду очей людини. Предметом дослідження є око людини. Результатами дослідження є аналіз сучасних методів визначення положення зіниці людини в задачах аналізу зображень. Розроблений алгоритм дозволяє створити комплексні системи взаємодії з роботизованою коляскою для людей з обмеженими можливостями. Комбінація нових типів людино-машинних інтерфейсів (ЛМІ) і інтелектуальної системи управління може дати керуванню нову якість. В кінцевому підсумку коляска для людей з обмеженими можливостями повинна реалізовувати функції делегованої автономності, вирішуючи комплекс завдань локального і глобального управління. Даний алгоритм може бути застосований в роботі різних систем технічного зору, що пред'являють певні вимоги до обчислювальної складності, точності і деталізації побудови моделі.

Опис

Ключові слова

розпізнавання погляду очей, управління інвалідним візком

Бібліографічний опис

Пославська Ю. Є. Алгоритм управління інвалідним візком на основі розпізнавання погляду очей людини : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 123 Комп'ютерна інженерія / Ю.Є. Пославська ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 71 с.

DOI