Публікація:
Технологія структурно-біноміального кодування для підвищення ефективності функціонування комп'ютерних систем

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2022

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Мета роботи полягає в створенні методу ефективного кодування відеознімку для підвищення ефективності функціонування комп'ютерних систем. Об'єкт дослідження: процеси обробки відеозображень для збільшення ефективності функціонування комп'ютерних систем Предмет дослідження: методи кодування для зменшення об'єму відеоданих в комп'ютерних системах. Проведений аналіз тенденцій розвитку комп’ютерних технології та сервісів. Обґрунтовані проблемні аспекти функціонування комп'ютерних мереж, які перш за все зумовлені дисбалансом між рівнями інтенсивності відеопотоку та пропускною здатністю мережевих технологій. Проведений аналіз технологій сучасних систем кодування. Розглянуті існуючі методи кодування. Розроблена технологія структурно-біноміального кодування. Проведений порівняльний аналіз розробленого методу з існуючими технологіями кодування.

Опис

Ключові слова

кодування, структурно-біноміальне кодування, система счислення, алгоритм кодування

Бібліографічний опис

Бараннік В. В. Технологія структурно-біноміального кодування для підвищення ефективності функціонування комп'ютерних систем : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 123 – Комп’ютерна інженерія / В. В. Бараннік ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 63 с.

DOI