Публікація:
Спосіб оцінювання ступеня важкості хворих на аденокарциному шлунка (АКШ)

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2014

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

ХНУРЕ

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Винахід належить до медицини, а саме до оцінювання ступеня важкості хворих на аденокарциному шлунка (АКШ), згідно з яким у пацієнта проводять клініко-лабораторні дослідження та визначають маркер апоптозу, додатково проводять дослідження показників: аспарагінова амінотрансфераза (AST), аланінова амінотрансфераза (ALT), білірубін (BIL), гамма-глутомілтрансфераза (GGT), лужна фосфатаза (ALP), глюкоза (GLUC), креатинфосфокіназа (CK-N), лактатдегідрогеназа (LDH), кальцій (CALC), сечовина (UREA), креатинін (CRЕA), загальний білок (PROT), магній (MG), фосфор (PHOS), холестерин (CHOL), альбумін (ALB), залізо (FE), потім розраховують значення двох дискримінантних функцій на підставі формул дискримінантного аналізу,і на основі значень обох дискримінантних функцій будують територіальну карту, за якою визначають ступінь тяжкості хворого на АКШ.

Опис

Ключові слова

аденокарцинома шлунка (АКШ), рак шлунку, онкологія

Бібліографічний опис

Спосіб оцінювання ступеня важкості хворих на аденокарциному шлунка (АКШ) : пат. на винахід 107256 Україна / Жуков В. І., Висоцька О. В., Порван А. П., Фам Т. Х. Ч., Перепадя С. В., Моісеєнко А. С. ; ХНУРЕ. - 2014

DOI

Колекції