Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/277
Title: Спосіб оцінювання ступеня важкості хворих на аденокарциному шлунка (АКШ)
Authors: Жуков, В. І.
Моісеєнко, А. С.
Висоцька, О. В.
Порван, А. П.
Перепадя, С. В.
Фам, Т. Х. Ч.
Keywords: аденокарцинома шлунка (АКШ)
рак шлунку
онкологія
Issue Date: 2014
Publisher: ХНУРЕ
Citation: Спосіб оцінювання ступеня важкості хворих на аденокарциному шлунка (АКШ) : пат. на винахід 107256 Україна / Жуков В. І., Висоцька О. В., Порван А. П., Фам Т. Х. Ч., Перепадя С. В., Моісеєнко А. С. ; ХНУРЕ. - 2014
Abstract: Винахід належить до медицини, а саме до оцінювання ступеня важкості хворих на аденокарциному шлунка (АКШ), згідно з яким у пацієнта проводять клініко-лабораторні дослідження та визначають маркер апоптозу, додатково проводять дослідження показників: аспарагінова амінотрансфераза (AST), аланінова амінотрансфераза (ALT), білірубін (BIL), гамма-глутомілтрансфераза (GGT), лужна фосфатаза (ALP), глюкоза (GLUC), креатинфосфокіназа (CK-N), лактатдегідрогеназа (LDH), кальцій (CALC), сечовина (UREA), креатинін (CRЕA), загальний білок (PROT), магній (MG), фосфор (PHOS), холестерин (CHOL), альбумін (ALB), залізо (FE), потім розраховують значення двох дискримінантних функцій на підставі формул дискримінантного аналізу,і на основі значень обох дискримінантних функцій будують територіальну карту, за якою визначають ступінь тяжкості хворого на АКШ.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/277
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
107256.pdf436.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.