Публікація:
Дослідження ефективності методів територіального планування мереж мобільного зв’язку 5G

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Мета роботи – розробка моделей територіальних планів для мережі мобільного зв’язку 5G на основі частотних кластерів та оцінка їх ефективності за параметрами: коефіцієнта повторного використання частотного ресурсу та відсотку невиконання показника якості рівня взаємних внутришньо-системних завад. Об'єкт дослідження – моделі територіальних планів мережі мобільного зв’язку 5G на основі частотних кластерів. Предмет дослідження – оцінка ефективності методів територіального планування на основі частотних кластерів. Методи дослідження – аналіз, формалізація, синтез, моделювання, порівняння. Проводиться розробка питань ефективності методів територіального планування мережі мобільного зв'язку 5G на основі використання частотних кластерних моделей з метою створення ефективного територіального плану з високим коефіцієнтом повторного використання частотного ресурсу та низьким відсотком невиконання показника якості рівня взаємних внутрішньо-системних завад. Здійснено математичне моделювання ефективності методів територіального планування мережі мобільного зв’язку 5G на основі частотних кластерів в пакеті Matlab. Отримано результати розрахунків моделей теріторіальних планів за ефективністю і надано рекомендації, щодо впровадження в системи мобільного зв'язку 5G.

Опис

Ключові слова

5G, теріторіальний план, кластерні моделі, геометричні моделі планування, фемтостільники, секторні антени

Бібліографічний опис

Шумков І. М. Дослідження ефективності методів територіального планування мереж мобільного зв’язку 5G : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / І. М. Шумков ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2024. – 107 с.

DOI