Публікація:
Дослідження ефективності методу розподілу ресурсів каналу в когнітивній мережі зв’язку

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єктом є процес розподілу канального ресурсу в когнітивних комунікаційних мережах. Предметом дослідження є методи та алгоритми розподілу канального ресурсу в когнітивних мережах радіозв'язку з урахуванням впливу первинних користувачів в радіочастотному діапазоні. Метою роботи є розробка та вдосконалення принципів управління диференційованим доступом користувачів до канального ресурсу в когнітивних мережах. Методи дослідження включають аналіз, порівняння, імітаційне та статистичне моделювання та методи теорії ймовірностей. Для підвищення ефективності використання радіочастотного спектра, особливо при організації каналів обміну інформацією, в сучасних телекомунікаційних засобах широко застосовують програмне забезпечення для управління, сучасні засоби й методи обробки інформації. Значне зростання мультимедійного трафіку, розвиток мобільного інтернету, активне використання сенсорних мереж закономірно призводять до дефіциту вільних смуг радіочастот цивільного призначення. У кваліфікаційній роботі проведено дослідження з розробки методів розподілу канального ресурсу безпроводових мереж, заснованих на принципі динамічного управління доступом до РЧС, включаючи рішення відповідних завдань дослідження, розробку методу та алгоритмів призначених для пошуку, заняття та ефективного використання каналів радіоелектричних засобів вторинними користувачами радіочастотного спектра у рамках побудови та розвитку когнітивних мереж зв'язку.

Опис

Ключові слова

когнітивне радіо, радіочастотний спектр, розподіл радіочастотних ресурсів

Бібліографічний опис

Дробяз М. О. Дослідження ефективності методу розподілу ресурсів каналу в когнітивній мережі зв’язку : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / М. О. Дробяз ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2024. – 84 с.

DOI