Публікація:
Формування рекреативної культури майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки

Немає доступних мініатюр

Дата

2011

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди. – Харків, 2011. У дисертації вперше обґрунтовано суть рекреативної культури майбутніх інженерів-педагогів як інтегрованого особистісного утворення, що включає сис¬тему знань, умінь і якостей, спрямовану на покращення стану їхнього органі¬му та формування здорового способу життя; визначено її структурні компоненти: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-процесуальний, контрольно-рефлексивний; науково обґрунтовано педагогічні умови формування рекреативної культури: здійснення індивідуальної корекції практичної діяльності за допомогою розробленої оздоровчої практики; використання природних умов щодо організації й проведення оздоровчих самостійних занять фізичною рекреацією; уточнено критерії сформованості компонентів рекреативної культури майбутніх інженерів-педагогів (мотивацій¬но-ціннісний, когнітивно-процесуальний, рефлексивно-контролюючий), показники їх прояву; подальшого розвитку набули форми та методи формування рекреативної культури майбутніх інженерів-педагогів в умовах вищого технічного навчального закладу.

Опис

Ключові слова

рекреативна культура, педагогічні умови, формування рекреативної культури, майбутній інженер-педагог, професійна підготовка

Бібліографічний опис

Грохова Г. П. Формування рекреативної культури майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти / Г. П. Грохова ; М-во освіти і науки України, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2011. – 22 с.

DOI