Публікація:
Актуальні питання загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві в умовах становлення інноваційного суспільства

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2015

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Право

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У статті автором проаналізовано проблемні питання, що виникають у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві в сучасних умовах господарювання. Акцентовано увагу, що останніми роками особливо поширеними стають нетипові форми зайнятості, у результаті чого виникають певні особливості функціонування трудових правовідносин. Доведено, що у разі настання нещасного випадку на виробництві до працівників, які працюють за нетиповими трудовими угодами, слід застосовувати механізм загальнообов’язкового державного соціального страхування. In the article, the author analyzes problem issues that arise in the field of compulsory state social insurance against an accident in producing in modern economic conditions. The attention is emphasized that in recent years, non-typical forms of employment are particularly widespread, resulting in certain peculiarities of the functioning of labor relations. It is proved that in the event of an accident on the manufacture of employees working on non-typical labor agreements, a mechanism of compulsory state social insurance should be used.

Опис

Ключові слова

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нещасний випадок на виробництві, трудові правовідносини, нетипові форми зайнятості, соціальний захист, compulsory state social insurance, accident in production, labor relations, non-typical forms of employment, social protection

Бібліографічний опис

Андрющенко К. М. Актуальні питання загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві в умовах становлення інноваційного суспільства / К. М. Андрющенко // Право та інновації. – 2015. – №1(9). – С. 113-117.

DOI