Публікація:
Аналіз і дослідження методів інтелектуальної маршрутизації в програмно-конфігурованих мережах

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єкт дослідження – процеси інтелектуальної маршрутизації в програмно-конфігурованих мережах. Предмет дослідження – методи інтелектуальної маршрутизації в програмно-конфігурованих мережах. Мета роботи – аналіз і дослідження методів інтелектуальної маршрутизації в програмно-конфігурованих мережах. Методи досліджень – аналіз, формалізація, моделювання, порівняння. В роботі розглядаються засоби штучного інтелекту, що застосовуються в інфокомунікаційних мережах для підвищення їх ефективності та адаптивності. Основна увага приділяється програмно-конфігурованим мережам, а також застосуванню машинного навчання для інтелектуального управління трафіком та маршрутизації. Особливий інтерес представляють методи глибокого навчання з підсиленням, які дозволяють агентам штучного інтелекту самостійно навчатися оптимальним стратегіям комунікації. Робота містить огляд сучасних досліджень і перспектив розвитку машинного навчання, а також приклади його практичного застосування для інтелектуальної маршрутизації в програмно-конфігурованих мережах. Розв’язано задачу класифікації мережних пристроїв на основі параметрів безпеки за допомогою машинного навчання, для чого розроблено відповідну модель. Проведено аналітичне моделювання одношляхової маршрутизації з різнотипними метриками на основі результатів класифікації з машинним навчанням.

Опис

Ключові слова

маршрутизація, штучний інтелект, машинне навчання, SDN

Бібліографічний опис

Майба М. А. Аналіз і дослідження методів інтелектуальної маршрутизації в програмно-конфігурованих мережах : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / М. А. Майба ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2024. – 65 с.

DOI