Публікація:
Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання: тенденції розвитку правового регулювання

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2017

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Право

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У статті на основі аналізу міжнародно-правових актів, національного законодавства та наукових досліджень провідних експертів МОП з питань захисту від нещасного випадку на виробництві розглянуто тенденції розвитку правового регулювання соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Акцентовано увагу на тенденції створення превентивних програм страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Розглянуто окремі напрями реалізації профілактики в системі соціального страхування від нещасного випадку на виробництві. Зроблено висновки щодо необхідності забезпечення превентивної системи соціального страхування від нещасного випадку на виробництві, захисту працівників від психосоціальних ризиків у виробничому середовищі та спрощення адміністративних процедур. // In an article based on the analysis of international legal acts, national legislation and research of leading MOP experts on accident protection issues in production, trends in the development of legal regulation of social insurance against accident at work and professional disease are considered. Attention is focused on the tendency for the creation of preventive insurance programs for accidents in production and occupational diseases. Separate directions of prophylaxis in the system of social insurance against an accident in production are considered. Conclusions are made to provide a preventive system of social insurance against an accident in producing, protecting workers from psychosocial risks in a production environment and simplification of administrative procedures.

Опис

Ключові слова

нещасний випадок на виробництві, професійне захворювання, соціальне страхування, працівник, роботодавець, тенденція, профілактика, accident in production, professional disease, social insurance, worker, employer, tendency, prevention

Бібліографічний опис

Трунова Г. А. Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання: тенденції розвитку правового регулювання / Г. А. Трунова // Право та інновації. – 2017. – №3(19). – С. 82-89.

DOI