За технічних причин Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки «ElAr КhNURE» працює тільки на перегляд. Про відновлення роботи у повному обсязі буде своєчасно повідомлено.
 

Публікація:
Автоматизація проектування шлюзу для мережі пристроїв за технологією IoT

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2020

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

В роботі проведено аналіз існуючих типів мереж промислового інтернету речей, та їх областей застосування. Розглянуто особливості комунікаційних можливостей шлюзів. Було проведено моделювання та вибір оптимальних параметрів роботи шлюзу ІоТ, за допомогою інструментів LoRa Modem Calculator, Channel Activity Detection було виявлено, що параметри описані у третьому розділі найбільше відповідають вимогам розробляемого макету. Побудований ІоТ пристрій на модулі SX-1278, в отриманих результатів були досягнути задані значення конфігурації модуля LoRa, що відповідають оптимальному режиму прийому/передавання даних які були отримані в розділі моделювання. Результати магістерської атестаційної роботи висвітлені в збірнику студентських наукових статей АDED-2020 [1].

Опис

Ключові слова

IOT, lorawan, restful, інтернет речей, шлюз, промисловість

Бібліографічний опис

Коцюба А. О. Автоматизація проектування шлюзу для мережі пристроїв за технологією IoT : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / А. О. Коцюба ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2020. – 96 с.

DOI