За технічних причин Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки «ElAr КhNURE» працює тільки на перегляд. Про відновлення роботи у повному обсязі буде своєчасно повідомлено.
 

Публікація:
Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень на основі нейронної мережі з імунним навчанням

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2021

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Метою магістерської кваліфікаційної роботи є розробка інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень (ІСППР) з використанням нейромережевої технології для побудови моделі прийняття рішень та імунного підходу для настроювання параметрів і структури нейронної мережі. Вона орієнтована на підвищення якості функціонування ІСППР шляхом створення моделі прийняття рішень та еволюції її структури і параметрів за умов невизначеності як зовнішнього середовища, так і властивостей об’єкта прийняття рішень. Проведені експериментальні дослідження нейромережевої моделі з імунною настройкою для прийняття рішень по створенню та аналізу локальної комп’ютерної мережі (ЛКМ), які показали, що для навчання та прогнозування різних варіантів рішень при виборі тих чи інших параметрів ЛКМ доцільно використовувати нейронні мережі з імунним навчанням.

Опис

Ключові слова

нейронна мережа, штучна імунна система, багатошаровий персептрон, антиген, мультиантитіло, локальна обчислювальна мережа

Бібліографічний опис

Балим С. В. Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень на основі нейронної мережі з імунним навчанням : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія / С. В. Балим ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 90 с.

DOI